06 310 510 91 info@som-der-delen.nl
Omgevingsmanagement | Projectmanagement

Inspiratie / Visie

Meer dan de som der delen: De foto’s op deze website staan symbool voor dit uitgangspunt. De spreeuwen, zeehonden, bultruggen, konikpaarden en rendieren overleven dankzij dit principe. Ook in onze maatschappij is de onderlinge verwevenheid en de ‘meerlagigheid’ groot. Ik ga op zoek naar meer dan de som-der-delen. Dat is mijn vertrekpunt om tot oplossingen te komen.

Maatschappelijke vraagstukken: Ik wil graag werken aan een mooier en duurzamer Nederland. Mijn roots liggen bij Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland. Vanuit die organisaties ben ik motor geweest om heel verschillende maatschappelijke vraagstukken op te lossen, bijvoorbeeld het maatschappelijke akkoord voor de A4 IODS in Midden-Delfland: “niet horen, niet zien, niet ruiken”.
www.iods.nl

Individuen maken het verschil: Sinds mijn studie verdiep ik me in mensen die uit overtuiging of door de situatie gedwongen in beweging zijn gekomen en de wereld een beetje hebben veranderd. Dat inspireert me. Vanuit oprechte interesse kijk ik naar wat mensen drijft/inspireert/in beweging brengt. Vandaaruit maak ik verbinding, zorg ik voor samenwerking en vertrouwen. Dit is mijn kern om mensen en de organisaties waarvoor ze werken te helpen hun weg te vinden in een complexe omgeving.

Ondernemerschap: In 2010 – 2014 ben ik oprichter/directeur van een buitenschoolse opvang in de natuur, geënt op inspiratie uit Noorwegen: www.bsowijs.nl. Eind 2014, het bedrijf heeft dan al 4 vestigingen, heb ik mijn belang overgedragen.
Uiteraard heeft de ondernemer in mij er ook toe geleid dat ik eind 2016 mijn leuke en afwisselende baan bij Natuurmonumenten heb opgezegd en dat ik voor mezelf ben begonnen.